Soms hebben kinderen het moeilijk in hun leven. Ze hebben bijvoorbeeld last van faalangst, worden gepest, hebben moeite met een scheiding, weinig zelfvertrouwen, laten heftige emoties zien of trekken zich juist terug. Ook kunnen kinderen een traumatische ervaring hebben gehad waar ze nog steeds last van hebben. Als ouder maak je zorgen over de ontwikkeling van je kind. Je hebt het gevoel dat je kind vastloopt. Dan is het fijn als iemand met jou als ouder meedenkt en aan de slag gaat met je kind. Speltherapie Veerkracht biedt deze hulp.

Praten over wat je dwarszit is niet altijd makkelijk. Veel volwassenen ervaren dat en voor kinderen waarbij de woordenschat nog in ontwikkeling is, is dat zeker het geval. Speltherapie Veerkracht gebruikt het spel van kinderen om hen verder te helpen. Bij oudere kinderen worden speelse werkvormen en therapeutische spellen gebruikt.

veerkrachtig kind dat als een raket omhoog kijkt

Verhalen vertellen door te spelen

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, waarbij spel gebruikt wordt om het kind vooruit te helpen. Door te spelen krijgt het kind de gelegenheid om zijn verhaal te vertellen zonder woorden te gebruiken. Het doen alsof biedt kinderen veiligheid. Hierdoor kunnen ze makkelijker vertellen over spannende of ingrijpende gebeurtenissen die hen bezighouden. Verborgen gevoelens en boodschappen kunnen in spel soms zichtbaar worden. De speltherapeut verstaat die taal van het spelen

De praktijk

SPELKAMER

De speltherapie vindt plaats in de spelkamer. Deze ruimte is speciaal ingericht om het kind zoveel mogelijk ruimte en vrijheid te geven om te spelen.

DOELGROEP

Speltherapie kan goed ingezet worden voor diverse hulpvragen op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling.

WERKWIJZE

Als ouders/verzorger kunt u uw kind zelf aanmelden. Na de aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek.

TARIEVEN

U kunt vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Facturering vindt maandelijks plaats.

Ik heb door de speltherapie meer geleerd over de belevingswereld van mijn zoon, en daardoor ook over die van mijzelf.

Vader van jongen (8 jaar)

Mijn dochter voelde zich vertrouwd met de therapeut en dat heeft er voor gezorgd dat ze zich op een vertrouwde manier kon open stellen en de pijnpunten langzaam kon duidelijk maken.

Vader van meisje (10 jaar)

De juiste persoon, op het juiste moment, met de juiste hulp kan zo’n grote impact hebben op een persoon en een gezin.

Marelise (moeder van jongen, 8 jaar)

Vanaf het begin tot aan het einde mocht de speltherapie zijn als een warme deken. De deskundigheid van de speltherapeut en haar inlevingsvermogen is heel helpend en helend geweest.

Weinie (moeder van meisje, 12 jaar)

Wat andere clienten zeggen

Speltherapie kan helpen als problemen niet meer weg gaan en praten niet werkt

Aangesloten bij

Learn how we helped 100 top brands gain success