Tarieven

Voor de therapiesessies, maar ook voor bijvoorbeeld verslaglegging of een oudergesprek worden kosten in rekening gebracht. In sommige gevallen vergoedt de verzekeraar en anders betalen de ouders/verzorgers (een deel van) de kosten. In sommige gevallen is vergoeding via de jeugdzorg ook mogelijk. 

kind dat als raket omhoog kijkt

U kunt vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Tarieven (vrijgesteld van BTW):
€ 87 voor een intakegesprek (1 uur)
€ 87 voor een spelobservatiesessie (45 minuten)
€ 87 voor een speltherapiesessie (45 minuten)
€ 87 voor een evaluatie/oudergesprek (45 tot 60 minuten)
€ 87 voor verslaglegging (voor uzelf of voor derden)
€ 29 voor telefonisch contact (15 minuten)

Het annuleren of wijzigen van de datum van de spelsessies en oudergesprekken door ouders/verzorgers kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak is de ouder of verzorger het gehele tarief verschuldigd.

Facturering vindt maandelijks plaats.

Vergoeding

Speltherapie wordt door veel zorgverzekeraars vergoed vanuit de (aanvullende) zorgverzekering. Informeer altijd zelf bij uw eigen zorgverzekeraar.

Speltherapie Veerkracht heeft een overeenkomst voor jeugdhulp met de Lekstroomgemeenten (Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden)

Learn how we helped 100 top brands gain success