Werkwijze

Aanmelding

Als ouders/verzorger kunt u uw kind zelf aanmelden. Dit kan op eigen initiatief, via een verwijzing van het sociaal team van de gemeente of de praktijkondersteuner van de huisarts. Na de aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit is een verkennend gesprek waarin u als ouder/verzorger aangeeft waarover u zich zorgen maakt en waarin we de voorgeschiedenis en de algehele ontwikkeling van uw kind bespreken. Dit gesprek is zonder uw kind. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u een intakeformulier. Aan de hand van de vragen op dat formulier voeren we het gesprek.

Spelobservaties
De therapie start met een aantal spelobservaties, meestal vier of vijf. Door deze observaties wordt een beeld van uw kind verkregen en staat het opbouwen van een vertrouwensrelatie centraal. Na de observatieperiode worden de bevindingen besproken en wordt bekeken of speltherapie een passende vorm van hulpverlening is voor uw kind. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Samen met u bespreken we aan welke doelen gewerkt gaat worden.

Spelsessies
Een spelsessie vindt wekelijks plaats op een vast moment in de week (met uitzondering van de schoolvakanties) en duurt 45 minuten. Hoeveel sessies uw kind nodig heeft is afhankelijk van de hulpvraag en situatie van uw kind. Soms is een kind al goed op weg geholpen na een klein aantal sessies, soms is er meer tijd nodig. Gemiddeld duurt een traject vijftien tot twintig spelsessies. De therapie wordt afgebouwd wanneer de therapiedoelen bereikt zijn en uw kind zonder speltherapie verder kan of als uw kind verwezen wordt naar een andere vorm van hulpverlening.

Evaluaties/oudergesprekken
Gedurende de therapie wordt u als ouder/verzorger regelmatig uitgenodigd voor een oudergesprek, waarin het verloop van de therapie besproken wordt. Omdat een goede samenwerking een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie, is regelmatig contact belangrijk en prettig. Het oudergesprek vindt plaats op het tijdstip waarop de spelsessie van het kind doorgaans plaatsvindt, de spelsessie vervalt dan in die week.
Er kunnen in overleg ook evaluatiegesprekken gepland worden met andere betrokken hulpverleners en/of school. Het behandelplan wordt na een evaluatie aangevuld met een samenvatting van de evaluatie.

Afronding
De speltherapie wordt afgesloten met een gesprek als de doelen zijn behaald en uw kind weer op eigen kracht verder kan of als andere hulpverlening ingezet gaat worden. Besproken wordt dan ook hoeveel spelsessies voor de afronding wenselijk is voor uw kind. Het behandelplan wordt aangevuld met de eindevaluatie.

Toen mijn zoon extra ondersteuning nodig had, deden we een beroep op Ingeborg. Met haar professionele en vriendelijke hulp is mijn zoon in korte tijd opgebloeid. Hij (en ik als zijn moeder) kreeg wijze en praktische begeleiding. De relatie is opgebouwd met eerlijkheid en openheid. Ik ben heel dankbaar voor het inzicht en de tools die ze ons heeft gegeven. De juiste persoon, op het juiste moment, met de juiste hulp kan zo'n grote impact hebben op een persoon en een gezin. Ingeborg was die persoon voor ons!
Marelise (moeder van zoon, 8 jaar)

Speltherapie hebben wij ervaren als een zinvolle manier om kinderen te helpen in bijvoorbeeld het leren reguleren van emoties en hoe ze gezonde relaties met anderen kunnen hebben, ons kind heeft er veel baat bij gehad.
Ouders met zoon van 9 jaar

Onze zoon is altijd met veel plezier naar Ingeborg toegegaan. Hij kon er fijn spelen en zichzelf zijn. Door de speltherapie durfde hij zich steeds meer te laten zien, ook op school. Inmiddels weten we dat onze zoon (zeer) hoogbegaafd is, dit had Ingeborg tijdens de oudergesprekken al eens opgemerkt. Knap dat zij dat al uit zijn spel kon halen!

Marieke en Levi (6 jaar tijdens de speltherapie)