Doelgroep

Speltherapie kan goed ingezet worden voor diverse hulpvragen op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling. Soms hebben kinderen het even moeilijk in hun leven en zitten ze niet lekker in hun vel. De aanleiding voor de problemen is niet altijd even duidelijk. Meestal komen kinderen daar zelf weer uit en kunnen kinderen hun problemen samen met hun ouders oplossen. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld wanneer ingrijpende gebeurtenissen, gedragsproblemen, sociale en/of emotionele problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren en er een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.

Kind met gebalde vuisten

Signalen die het kind afgeeft kunnen zijn:

 • Stil en teruggetrokken gedrag of juist drukker gedrag (zichzelf overschreeuwen)
 • Piekeren en somberheid
 • Snel prikkelbaar zijn of veel boosheid en woede laten zien
 • Achterblijvende prestaties op school en concentratieproblemen
 • Snel of veel huilen, verdrietige indruk maken
 • Extreme angsten
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten als buik- en hoofdpijn
 • Onzekerheid, faalangst en overmatig controle willen houden
 • Niet meer naar school of naar vriendjes toe willen
 • Slecht slapen of nachtmerries hebben
 • Zindelijkheidsproblemen (bijvoorbeeld weer gaan bedplassen)
 • Eetproblemen

Deze problemen in de ontwikkeling van het kind kunnen ontstaan zijn door:

emotionele problemen zoals:
 • Moeite hebben met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet, woede, onmacht en eenzaamheid
 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • Negatief over zichzelf denken
 • Hechtingsproblemen
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes, bijvoorbeeld niet kunnen samenspelen, vaak ruzie hebben, anderen pesten, teruggetrokken gedrag vertonen
 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, bijvoorbeeld slecht luisteren en gedragsproblemen vertonen als liegen, stelen, anderen pijn doen
 • Verlies van belangrijke personen
 • Verandering van de thuissituatie (verhuizen) of gezinssamenstelling (scheiding)
 • Adoptie
 • Misbruik/mishandeling/agressie meemaken of getuige daarvan zijn
 • Ziekenhuisopname / langdurige ziekte van het kind zelf of een gezinslid
 • Het hebben van een handicap of psychische problematiek van het kind zelf of van een gezinslid
 • Nare gebeurtenissen hebben meegemaakt zoals betrokken geweest zijn bij een ongeluk of het hebben zien gebeuren, gepest worden of een oorlog hebben meegemaakt.
kind op step

Wij mochten ruim drie jaar lang gebruik maken van speltherapie voor onze dochter. Vanaf het begin tot aan het einde mocht dit zijn als een warme deken. De deskundigheid van de speltherapeute en haar inlevingsvermogen is heel helpend en helend geweest in de groei en ontwikkeling op allerlei gebied voor onze dochter. We zijn dan ook Ingeborg heel dankbaar voor haar hulp en bijstand voor onze dochter, voor ons als ouders en ons gezin en we bevelen deze speltherapeute van harte aan!

Weinie (moeder van dochter, 12 jaar)

Learn how we helped 100 top brands gain success