Werkwijze

Het traject van speltherapie kent verschillende onderdelen. De therapie kent van aanmelding tot afronding een zorgvuldige opbouw. Als ouder/verzorger wordt u daarbij ook tussentijds actief betrokken.

Kind op step ziet stijgende lijn

Toen mijn zoon extra ondersteuning nodig had, deden we een beroep op Ingeborg. Met haar professionele en vriendelijke hulp is mijn zoon in korte tijd opgebloeid. Hij (en ik als zijn moeder) kreeg wijze en praktische begeleiding. De relatie is opgebouwd met eerlijkheid en openheid. Ik ben heel dankbaar voor het inzicht en de tools die ze ons heeft gegeven. De juiste persoon, op het juiste moment, met de juiste hulp kan zo’n grote impact hebben op een persoon en een gezin. Ingeborg was die persoon voor ons!

Marelise (moeder van jongen, 8 jaar)

Speltherapie hebben wij ervaren als een zinvolle manier om kinderen te helpen in bijvoorbeeld het leren reguleren van emoties en hoe ze gezonde relaties met anderen kunnen hebben, ons kind heeft er veel baat bij gehad.

Ouders met kind van 9 jaar

Onze zoon is altijd met veel plezier naar Ingeborg toegegaan. Hij kon er fijn spelen en zichzelf zijn. Door de speltherapie durfde hij zich steeds meer te laten zien, ook op school. Inmiddels weten we dat onze zoon (zeer) hoogbegaafd is, dit had Ingeborg tijdens de oudergesprekken al eens opgemerkt. Knap dat zij dat al uit zijn spel kon halen!

moeder Marieke en Levi (6 jaar tijdens de speltherapie)

Learn how we helped 100 top brands gain success