Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, waarbij spel gebruikt wordt om het kind vooruit te helpen. Door te spelen krijgt het kind de gelegenheid om zijn verhaal te vertellen zonder woorden te gebruiken. Het doen alsof biedt kinderen veiligheid. Hierdoor kunnen ze makkelijker vertellen over spannende of ingrijpende gebeurtenissen die hen bezighouden. Verborgen gevoelens en boodschappen kunnen in spel soms zichtbaar worden. De speltherapeut verstaat die taal van het spelen.

Speltherapie vindt plaats in de spelkamer. Deze kamer is zo ingericht dat het kind zo veel mogelijk ruimte en vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen. Tijdens het spelen observeert de therapeut, geeft woorden aan het spel en speelt soms ook mee.

Speltherapie kan een uitkomst zijn voor kinderen die op de een of andere manier geremd worden of vastgelopen zijn in hun ontwikkeling. Hun natuurlijke veerkracht lijkt weg te zijn om met dingen om te gaan. Door te spelen onder begeleiding van een speltherapeut wordt het kind zich bewust van eigen ervaringen en gevoelens. Ook kunnen belastende ervaringen verwerkt worden. In de spelwereld ontdekt het kind zichzelf en de wereld om hem heen. Ook kan het kind in het spel nieuwe en andere vormen van gedrag ontdekken en uitproberen. Speltherapie helpt het kind zijn eigen kracht te ontdekken en kan vervolgens verder groeien en ontwikkelen.

Ik heb door de speltherapie meer geleerd over de belevingswereld van mijn zoon, en daardoor ook over die van mijzelf.

Vader (zoon van jongen 8 jaar)

Zie ook de video voor uitleg over wat speltherapie inhoudt.

Learn how we helped 100 top brands gain success