Voor wie?

Soms hebben kinderen het moeilijk in hun leven en zitten ze niet lekker in hun vel. De aanleiding voor de problemen is niet altijd even duidelijk. Meestal kunnen kinderen hun problemen samen met hun ouders oplossen. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld wanneer ingrijpende gebeurtenissen, gedragsproblemen, sociale en/of emotionele problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren.
 
Signalen die het kind afgeeft kunnen zijn:
 • Stil en teruggetrokken gedrag of juist drukker gedrag (zichzelf overschreeuwen)
 • Piekeren en somberheid
 • Snel prikkelbaar zijn of veel boosheid en woede laten zien
 • Achterblijvende prestaties op school en concentratieproblemen
 • Snel of veel huilen, verdrietige indruk maken
 • Extreme angsten
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten als buik- en hoofdpijn
 • Onzekerheid, faalangst en overmatig controle willen houden
 • Niet meer naar school of naar vriendjes toe willen
 • Slecht slapen of nachtmerries hebben
 • Zindelijkheidsproblemen (bijvoorbeeld weer gaan bedplassen)
 • Eetproblemen
Deze problemen in de ontwikkeling van het kind kunnen ontstaan zijn door:

emotionele problemen zoals:
 • Moeite hebben met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet, woede, onmacht en eenzaamheid
 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • Negatief over zichzelf denken
 • Hechtingsproblemen
sociale problemen, zoals:
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes, bijvoorbeeld niet kunnen samenspelen, vaak ruzie hebben, anderen pesten, teruggetrokken gedrag vertonen
 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, bijvoorbeeld slecht luisteren en gedragsproblemen vertonen als liegen, stelen, anderen pijn doen
traumatische ervaringen, zoals:
 • Verlies van belangrijke personen
 • Verandering van de thuissituatie (verhuizen) of gezinssamenstelling (scheiding)
 • Adoptie
 • Misbruik/mishandeling/agressie meemaken of getuige daarvan zijn
 • Ziekenhuisopname / langdurige ziekte van het kind zelf of een gezinslid
 • Het hebben van een handicap of psychische problematiek van het kind zelf of van een gezinslid
 • Nare gebeurtenissen hebben meegemaakt zoals betrokken geweest zijn bij een ongeluk of het hebben zien gebeuren, gepest worden of een oorlog hebben meegemaakt.

Zowel mijn dochter als ik hebben de speltherapie als fijn en een stap in de goede richting ervaren. (...)
Mijn dochter voelde zich vertrouwd met de therapeut en dat heeft er voor gezorgd dat ze zich op een vertrouwde manier kon open stellen en de pijnpunten langzaam kon duidelijk maken.
Wij hebben dit als zeer positief ervaren en zullen zeker, wanneer nodig, hier weer gebruik van maken.


Vader van meisje (10 jaar)